Ga naar de sectie met hoofdinhoud.Welkom. U bent niet aangemeld. | Aanmelden Begin van de sectie met hoofdinhoud. Afdrukbaar formaat

Privacyovereenkomst

Kies een taal

MARS.COM
TOESTEMMING VERWERKING PERSOONSGEGEVENS VAN SOLLICITANTENWij wijzen u erop dat uw persoonsgegevens die u in dit sollicitatieformulier invult, alsmede andere informatie die u in het kader van uw sollicitatie ter beschikking stelt, verwerkt en gebruikt zullen worden door Mars ten behoeve van de beoordeling van uw sollicitatie. Mars zal uw sollicitatieformulier (en de daarin vermeldde persoonsgegevens) voor een bepaalde tijd bewaren, onafhankelijk van het feit of u wel of niet een sollicitatiegesprek of een baan aangeboden wordt.

Voorts wijzen wij u erop dat u te allen tijde het recht heeft om uw persoonsgegevens in te zien, en/of Mars te verzoeken deze gegevens aan te passen of te verwijderen.

Ik geef mijn toestemming (onafhankelijk van of ik wel of niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek) aan de Mars Groep en door Mars Groep ingeschakelde hulppersonen, voor;

- het verzamelen, bewaren, verwerken en gebruiken van mijn persoonsgegevens voor een bepaalde periode (niet langer dan twee jaar na verstrekking of na een daaropvolgende wijziging door mijzelf gedaan) in verband met de behandeling van mijn sollicitatie;

- de overdracht van mijn persoonsgegevens aan bedrijven binnen de
Mars Groep ten behoeve van de behandeling van mijn sollicitatie.

Ik ben me ervan bewust dat ik mijn toestemming op ieder moment kan intrekken en dat dit effect zal hebben vanaf het moment dat dit aan Mars is medegedeeld en dat mijn persoonsgegevens langer bewaard mogen blijven dan de hierboven aangegeven periode van twee jaar, als dat wettelijk vereist is volgens de hierop van toepassing zijnde wet.
Afdrukbaar formaat